Kommenteeri

Uposatha ehk täiskuupäeva tähistamine


Buddha autentset õpetust teostavates maades järgivad pühendunud ilmikust meesjärgijad (upāsaka) ja naisjärgijad (upāsikā) kas täis- ja noorkuupäevadel või neljal korral kuus — (1) noorkuu päeval, (2) esimese veerandi 8andal kasvamise päeval, (3) täiskuul ja (4) viimase veerandi 8ndal kahanemise päeval — kaheksaosalist täiskuupäeva (aṭṭhangika uposatha).*1 Sel päeval järgitakse kaheksaosalist uposatha kõlblust (aṭṭhangika uposatha sīla), mis on sarnane noorbhikkhude kümne treeningjuhisega (dasa-sikkhāpada), kuid mille seitsmes ja kaheksas juhis esinevad koos, ning viimast, kulla ja hõbeda vastuvõtmist keelavat juhist, ei sisaldu.*2

"Täpsustatud uposatha suttas"*3 õpetab Buddha, et Aaria järgija (ariya-sāvaka) poolt kaheksaosaliselt omandatud uposatha (aṭṭhaṅga-samannāgata uposatha) järgimine toob suure vilja (mahapphala), suure kasu [= mis on kiiduväärt] (mahānisaṃsa), suure hiilguse (mahājutika) ja suure läbistavuse (mahāvipphāra), ning õpetab, kuidas uposatha päeval kaheksal alljärgneval teemal hoolika mõtlustamise (paṭisañcikkhati) teel seda vilja saavutada.

 1. Elu hävitamise hülgamine sellest loobudes. Siin mõtiskleb Aaria järgija järgmiselt:   “Arahandid hülgavad kuni elu lõpuni elu hävitamise (pāṇātipātaṃ pahāya), loobudes elu hävitamisest (pāṇātipātā paṭiviratā), panevad maha malaka ja mõõga ning elavad kõikide elusolendite suhtes halastavalt (dayāpanna), hoolivalt ja kaastundlikult (hitānukampina). Nii ka mina, sel ööl kui päeval, hülgan elu hävitamise sellest loobudes. Ma panen maha malaka ja mõõga ning elan kõikide elusolendite suhtes halastavalt, hoolivalt ja kaastundlikult. Selles osas jäljendan ma arahante, misläbi saab uposatha olema minu poolt järgitud.”
 2. Mitteantu võtmise hülgamine sellest loobudes. Siin mõtiskleb Aaria järgija nii: “Arahandid hülgavad kuni elu lõpuni mitteantu võtmise (adinnādāna) sellest loobudes, võttes vastu ainult selle, mis on annetatud ja mitte oodates enamat. Nii ka mina, sel ööl kui päeval, hülgan mitteantu võtmise sellest loobudes, võtan vaid seda, mida mulle käest kätte antakse ja ega oota enamat.
  Selles osas jäljendan ma arahante, misläbi saab uposatha olema minu poolt järgitud.”
 3. Mittebrahmaliku käitumise hülgamine sellest loobudes. Siin mõtiskleb Aaria järgija nii: “Arahandid hülgavad kuni elu lõpuni mittebrahmaliku (st voorusetu) käitumise (abrahma-cariya) ja elavad kaugenenuna ja eraldununa küla-tasemel (st madalast/labasest/matslikust) seksiga seotust (methunā gāma-dhammā). Nii ka mina, sel ööl kui päeval, hülgan mittebrahmaliku käitumise ja elan kaugenenult ja eraldunult madalast seksiga seotust.
  Selles osas jäljendan ma arahante, misläbi saab uposatha olema minu poolt järgitud.”
 4. Vale rääkimise hülgamine sellest loobudes. Siin mõtiskleb Aaria järgija alljärgnevalt: “Arahandid hülgavad kuni elu lõpuni vale rääkimise (musā-vāda) sellest loobudes, tõtt rääkides, tõest kinni pidades (saccavādino saccasandhā); nad on kindlad ja usaldusväärsed (thetā paccayikā) ega kõnele maailmale pettust (avisaṃ-vādako lokassa). Nii ka mina, sel ööl kui päeval, hülgan vale rääkimise sellest loobudes, tõtt rääkides, tõest kinni pidades; olen kindel ja usaldusväärne ega kõnele maailmale pettust.
  Selles osas jäljendan ma arahante, misläbi saab uposatha olema minu poolt järgitud.”
 5. Joovastavate ainete ja jookide hülgamine neist loobudes. Siin mõtiskleb Aaria järgija nii: “Arahandid hülgavad kuni elu lõpuni likööri (surā), veini (meraya) jm alkoholi joomise (majjapa) ning purjusoleku/joobe tekitajad (māda-ṭ-ṭhānā). Nii ka mina, sel ööl kui päeval, hülgan likööri, veini jm alkoholi joomise, purjusoleku/joobe tekitajad.
  Selles osas jäljendan ma arahante, misläbi saab uposatha olema minu poolt järgitud.”
 6. Söömine päeva ühes osas ning hoidumine söömisest öösel ning toidust valel ajal. “Kuni elu lõpuni söövad arahandid päeva ühes osas (eka-bhattikā) (st päikesetõusust keskpäevane) ja hoiduvad söömisest öösel (rattūparatā) ning toidust valel ajal (st keskpäevast päikesetõusuni). Nii ka mina, sel ööl kui päeval, söön päeva ühes osas, hoidun söömisest öösel ja toidust valel ajal.
  Selles osas jäljendan ma arahante, misläbi saab uposatha olema minu poolt järgitud.”
 7. Meelelahutuse ja kaunistuste kandmise hülgamine neist loobudes. “Arahandid hülgavad kuni elu lõpuni tantsu (nacca), laulu (gīta), pillimuusika (vādita) ja etenduste vaatamise (visūka-dassanā), ning pärgade (mālā), lõhnade (gandha), (ilu)kreemide/määrete (vilepana), kaunistuste ja ehete (maṇḍana-vibhūsana) kandmise (dhāraṇa), sellest loobudes. Nii ka mina, sel ööl kui päeval, hülgan tantsu, laulu, pillimuusika ja etenduste vaatamise, ning pärgade, lõhnade, (ilu)kreemide/määrete, kaunistuste ja ehete kandmise, sellest loobudes.
  Selles osas jäljendan ma arahante, misläbi saab uposatha olema minu poolt järgitud.”
 8. Suures, kõrges voodis magamise hülgamine sellest loobudes. Siin mõtiskleb Aaria järgija nii: “Arahandid hülgavad kuni elu lõpuni magamise suures voodis ja kõrges voodis (uccā-sayana-mahā-sayanā). Nii ka mina, sel ööl kui päeval, hülgan magamise suures voodis ja kõrges voodis sellest loobudes, ning magan madalas kohas, madalas voodis või õlgmatil.
  Selles osas jäljendan ma arahante, misläbi saab uposatha olema minu poolt järgitud.”

Uposatha päeval lähevad ilmikud templisse, et kuulata bhikkhu antud dhammat, teha sanghale annetusi (dāna) ja harjutada koos Buddha, dhamma, sangha, kõlbluse, helduse ja deevade meelespidamist (anussati).*4 Neid kuut meelespidamist harjutatakse alljärgnevalt.

 1. Buddha meelespidamine (buddhānussati). Sestap on Ülim Arahant, Täielikult Virgunu, tarkuses ja käitumises täiuslik, Õnnestulnu, maailmade teadja, ületamatu inimeste suunaja-juht inimeste ja deevade Õpetaja, Mõistnu, Ülim.*5
 2. Dhamma meelespidamine (dhammānussati). Hästi selgitatud Ülima dhamma, nähtav [siin ja praegu], kohene, avastama kutsuv, edasiviiv, mida peab mõistma iga tark ise.*6
 3. Sangha meelespidamine (sanghānussati). Hästi harjutanud Ülima järgijate sangha, kindlasihiliselt harjutanud Ülima järgijate sangha, süsteemselt harjutanud Ülima järgijate sangha, meisterlikult harjutanud Ülima järgijate sangha, kelleks on neli inimpaari ja kaheksa inimisikut — see on Ülima järgijate sangha; kinke väärt, külalislahkust väärt, annetusi väärt, austust väärt — võrreldamatu pälvimuste põld maailmas.*7
 4. Kõlbluse meelespidamine (sīlānussati). Tõepoolest, minu kõlblus on katkematu, kõigutamatu, plekitu, veatu, vabastav, tarkade poolt ülistatud, rikkumata, keskendumisele juhtiv.*8
 5. Helduse meelespidamine (cāgānussati). Tõepoolest, see on mulle kasuks, see on mulle suureks kasuks, et mina, keset ahnuseplekkidest rõhutud inimesi, elan teadvusega, mis on plekkidest vaba, helde, puhaste kätega, tundes heameelt jagamisest neile kes seda otsivad ja heameelt jagatud kingitustest.*9
 6. Deevade meelespidamine (devatānussati). Deevad on sündinud kõrgemates olemasoluvaldades tänu nende endi saavutatud usule, kõlblusele, õppimisele, heldusele ja tarkusele. Seal on Nelja suure kuninga deevade vald; seal on 33 taevase maailma deevade vald, seal on Jaama deevade vald, seal on Tusita, õndra rõõmu deevad vald, seal on Oma loomingust rõõmustavate deevade vald ja seal on Teiste loomingut kontrollivate deevade vald; seal on brahmamaailmade deevad ja ka neist kõrgemad deevad. Mis iganes usuga need deevad olid, kord surres, sündinud seal 
  nii on ka minus selline usk. Mis iganes kõlbluse, õppimise, helduse ja tarkusega need deevad olid, kord surres, sündinud seal — nii on ka minus selline kõlblus, õppimus, heldus  tarkus.*10

Uposatha päeva tähistamine on ka üks kaheksast naise dhammast, mis juhib uuestisünni peale keha surma meelepärase kehastumisega deevade valda (devānaṃ sahabyataṃ upapajjatīti).*11

Buddha on rõhutanud eranditult kõikide uposatha päevade järgimise olulisust. Kui "Sakka suttas"*12 saab Buddha teada, saakjalased ei järgi alati kõiki uposatha täiskuupäevi (aṭṭhaṅgasamannāgataṃ uposathaṃ upavasathā), õpetab ta neile, et selles, käesolevas elus, kus dukkha ja õnn on segunenud, on iganädalase uposatha päeva mittejärgimine kaotuseks (alābhā) ja õnnetuseks (dulladdha). Upostha päeva järgimise olulisuse näitlikustamiseks võrdleb suttas Buddha ausa tööga teenitud meistri kasu ning Tathaagata juhiste järgi erakluses dhammat ja vinajat teostava järgija (sāvaka) kasu. Isegi kui meister teeniks ausa tööga ühes päevas 1/2., 1., 2., 3., ... 100 vaskmünti (kahāpaṇa) ja säästaks terve elu jooksul iga päev teenitud raha, ei võimaldaks see tal kogeda nii ööl kui päeval kõrgeimat, täiuslikku õnne (ekanta-sukha-p-paṭi-saṃvedī), kuna naudingud (kāmā) on püsitud (aniccā), õõnsad (tucchā), valelikud (musā) ja petlikud (mosa). Kui aga Buddha järgija elab 10, või 9, või 8... , või 1. aasta(t) (vassa)*13 või 10, või 9, või... , 1. kuu(d), või 2 nädalat, või 10, või 9… , või 2 päeva (1) vähesega rahuldudes (appa-matta), (2) innukalt (ātāpī) ning (3) mina-hüljanult (pahitatta=pahita-atta), (4) järgides Tathaagata juhiseid, võivad nad 100, 10 000 või 100 000 aastat kogeda kõrgeimat, täiuslikku õnne. Nad võivad saada vooguastunuks, ükskordnaasjaks või mittenaasjaks. Sestap on Buddha sõnade kohaselt iganädalase uposatha päeva mittejärgimine ilmikutele kaotuseks (alābhā) ja õnnetuseks (dulladdha).

Uposatha päeva järgimise kasu. Kes iganes — valitsejad (khattiyā), braahmanid (brāhmaṇā), kaupmehed (vessā), teenijad (suddā); kõikide maailmade maarad, brahmad, erakrändurid ja braahmanid, deevad või inimesed — järgivad uposatha päeva, saavad sellest suure vilja, suure kasu, suure hiilguse ja suure läbistavuse ning pika heaolu ja õnne (dīgharattaṃ hitāya sukhāya).*14

Buddha on õpetanud*15, et inimeste kuningriik, kus inimesed elavad kuni 100 aastat, on deevade valla õnnega võrreldes armetu (kapaṇa). Kes aga uposatha päeval jäljendab kaheksa kõlblusjuhise järgimise läbi arahante, teeb munkadele annetusi ja harjutab kuue meelespidamise abil meelt, võib teo suurusest johtuva viljana sündida uuesti kas (1) Nelja suure kuninga deevade valda (cātu-mahā-rājikā deva), kus elueaks on 500 deevade aastat (= 25 000 inimeste maailma aastat); (2) 33 deeva valda (tāvatiṃsa deva), kus elueaks on 1000 deevade aastat; (3) Jaama deevade valda (yāma deva), kus elueaks on 2000 deevade aastat; (4) Tusita deevade valda (tusita deva), kus elueaks on 4000 deevade aastat; (5) Loomist armastavate deevade vald (nimmānaratīnaṃ devā), kus elueaks on 8000 deevade aastat; ja (6) Teiste loodut kontrollivate deevade vald (paranimmita-vasavattī devā), kus elueaks on 16 000 deevade aastat (=25 600 000 inimeste maailma aastat).


Rahuküllast uposatht ehk täiskuupäeva! • *1 Mahajaana sektides järgitakse uposatha päeva hiina kalendrile tuginedes 10 päeva kuus: 1., 8., 14., 15., 18., 23., 24. ja iga kuu kolmel viimasel päeval; ning Jaapanis kuus päeva kuus: 8., 14., 15., 23., ja iga kuu kahel viimasel päeval (六斎日). Uposatha päevade arvutamisel kasutavad mõned sektid traditsioonipõhist keerulist valemit, mistõttu ei pruugi nende poolt järgitavad uposatha päevad kattuda astronoomiliste kuufaasidega. Eesti Theravaada Sangha järgib uposatha päevade tähistamisel astronoomilisi kuu faase, mis baseerub Buddha juhiste põhimõttele. Vt Aṅguttaranikāya, Uposatha Vagga.
 • *2 Saṃkhittūposatha-sutta AN 8.41, Vitthatūposatha-sutta AN 8.42, Visākhā-sutta AN 8.43, Vāseṭṭha-sutta AN 8.44 jt Uposatha Vagga’s sisalduvad suttad.
 • *3 Vitthatūposatha-sutta AN 8.42 jt.
 • *4 Uposatha-sutta AN 3.70.
 • *5 Sekha-sutta MN 53, Paṭhamavibhaṅga-sutta SN 48.9, Brahmacariyogadha-sutta SN 55.2; Nivesaka-sutta AN 3.75; Akkhaṇa-sutta AN 8.29; Vitthata-sutta AN 5.2 jpt.
 • *6 Mahāparinibbāna-sutta DN 16, Uposatha-sutta AN 3.70 jt.
 • *7 Mahāparinibbāna-sutta DN 16, Uposatha-sutta AN 3.70 jt.
 • *8 Saṅgīti-sutta DN 33.9, Mahāparinibbāna-sutta DN 16.4, Paṭhamasāraṇīya-sutta AN 6.11, Paṭhamamahānāma-sutta AN 11.11 jt.
 • *9 Mahānāma-sutta AN 6.10.
 • *10 Paṭhamamahānāma-sutta AN 11.11.
 • *11 Anuruddha-sutta AN 8.46. Vt pt Majaperemehe õige eluviis.
 • *12 Sakka-sutta AN 10.46.
 • *13 vassā- aasta; vihmaperiood mis kestab 2-4 kuud.
 • *14 Vāseṭṭha-sutta AN 8.44.
 • *15 Visākhā-sutta AN 8.43, Bojjha-utta AN 8.45 jt Uposatha Vagga’s sisalduvad suttad.

Lisa kommentaar

Email again: