Otsime Aegna Meelearenduskeskusele juhti

Uudised

Kommenteeri

Aegna Meelearenduskeskus otsib keskuse juhti, kes korraldaks ja koordineeriks keskuse vabatahtlikke, meditatsioonigruppe, laagreid jt erinevaid tegevusi ning hoolitseks maja üldise toimimise ja korrashoiu eest.

Omalt poolt pakume rahuküllast looduskeskkonda, võimalust osaleda erinevates arendustegevustes (sh rahvusvahelistes koostööprojektides) ja keskuse poolt korraldatavates koolitustes.

Vajadusel on keskuse juhi käsutusse plaanitud anda väike 2-toaline külaliskorter ning tema elamiskulud (elekter, toitlustus ja kõik muu eluks esmavajalik) katab keskus.

Keskuse juhi tegevus toimub vabatahtlikkuse põhimõttel, ega ei näe ette keskusepoolset rahalist tasu. Keskuse juht saab projektide kirjutamise ja elluviimise eest projektis määratud tasu.


AEGNA MEELEARENDUSKESKUSE JUHI AMETIJUHEND

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Keskuse juht allub mittetulundusühingu Eesti Theravaada Sangha juhatusele.

1.2. Keskuse juhti võib asendada juhatuse poolt määratud isik.

2. TÖÖÜLESANDED

2.1. Aegna Meelearenduskeskuse igapäevatöö ja toimimise korraldamine ning juhtimine.

2.2. Meditatsiooniretriitide, noorte mõtluslaagrite, õppekursuste jt ürituste ning tegevuste korraldamine ja koordineerimine.
2.3. Vabatahtlike leidmine ja koordineerimine.
2.4. Ruumide ja territooriumi korrashoid.
2.5. Projektide kirjutamine ja teostamine.

3. ÕIGUSED

3.1. Soetada majapidamisinventari (põrandaharjad, luuad, lapid jms), toiduaineid jm vajalikku (vastavalt kokkuleppele).

3.2. Kasutada Aegna Meelearenduskeskuses asuvat külaliskorterit isiklikuks elamiseks ja töökohustuste täitmiseks.
3.3. Saada projektide kirjutamise eest tasu vastavalt projekti rahastaja poolt sätestatud tingimustele ja määrale.

4. OOTUSED INIMESELE

4.1. Kõlblusomadused — sõbralikkus, lahkus, ausus, kaastundlikkus, südamlikkus, hoolivus ja osavõtlikus.

4.2. Suhtumine – töökus, avatus, distsiplineeritus, täpsus, püsivus.
.4.3. Arvuti valdamine — Word, sotisaalmeedia, meilide haldamine (vajadusel keskusepoolne väljaõpe).
4.4. Oskused — planeerimis-, juhtimis- ja organiseerimisoskus.

5. VASTUTUS

5.1. Keskuse juht vastutab Aegna Meelearenduskeskuse reeglite järgimise, vabatahtlike lepingute, projektilepingute ja kõikide ametijuhendi punktide täitmise eest.


Olen oma põhiliste töökohustustega tutvunud ja nõus:

“……….” …………………. 2021 aastaLisa kommentaar

Email again: