Eesti Theravaada Sangha eesmärgid

  • Esitleda Eestis ja Euroopas autentset Buddha õpetust.
  • Õpetada, juhendada ja toetada virgumisteele asunuid.
  • Organiseerida retriite, kursuseid, laagreid, õppegruppe, reise jm üritusi.
  • Tutvustada Eestis ja Euroopas paali keelt, milles on kirja pandud tänini ainsana säilinud Buddha õpetuste tervikkogumik - paalikeelne Tipiṭaka.
  • Koostada interaktiivne paali-eesti-paali sõnaraamat ja avaldada see tasuta.
  • Tõlkida Tipiṭaka kogumik Eesti keelde ja avaldada see tasuta.
  • Vahetada informatsiooni ja teha koostööd teiste sarnaste organisatsioonidega.
On olemas kolm pälvimuslike (puñña) käitumise alust. Millised kolm?
Annetamine (dāna) on pälvimusliku käitumise alus, kõlblus (sīla) on pälvimusliku käitumise alus
 ja arendamine [meditatsioon] (bhāvanā) on pälvimusliku käitumise alus. 
Need kolm on pälvimusliku käitumise alused.

 -- Buddha -- 
(Itivuttaka-pāḷi 60)