Eesti Theeravaada Sangha eesmärgid

  • Esitleda Eestis ja Euroopas autentset Buddha õpetust.
  • Õpetada, juhendada ja toetada virgumisteele asunuid.
  • Organiseerida retriite, kursuseid, laagreid, õppegruppe, reise jm üritusi.
  • Tutvustada Eestis ja Euroopas paali keelt, milles on kirja pandud tänini ainsana säilinud kõiki Buddha õpetusi sisaldav tervikkogumik - paalikeelne Tipiṭaka.
  • Koostada interaktiivne paali-eesti-paali sõnaraamat ja avaldada see tasuta.
  • Tõlkida Tipiṭaka kogumik Eesti keelde ja avaldada see tasuta.
  • Vahetada informatsiooni ja teha koostööd teiste sarnaste organisatsioonidega.
On olemas kolm pälvimusliku (puñña) käitumise alust. Millised kolm?
Annetamine (dāna) on pälvimusliku käitumise alus, 
kõlblus (sīla) on pälvimusliku käitumise alus
 ja [meele] arendamine (ehk meditatsioon) (bhāvanā) on pälvimusliku käitumise alus. 
Neid kolme õnne toovat dhammat arendav tark sünnib uuesti õnnelikus maailmas.

– Buddha –
(Itivuttaka-pāḷi, Puññakiriyavatthu-sutta, Iti 60)