Rapla Elujõu Keskuses toimus Buddha õpetust tutvustav loeng "Teadvustatud elu."
Täname kõiki osalejaid!


Läbi aegade on luuletajad, kirjanikud, usutegelased, intellektuaalid ja arvamusliidrid
otsinud vastust küsimustele, “Mis on elu?”, “Mis on elu mõte?”, “Kes ma olen?”,
“Mis on minu elu eesmärk?”. Nii palju kui on olnud otsijaid, on olnud ka vastuseid,
kuid paraku pole need vastused toonud paljudele ei igatsetud selgust ega
südamerahu.

Eesmärgid
“Teadvustatud elu” baseerub kaasaegsel psühholoogial ja Buddha ehk Virgunu õpetusel
ning annab võimaluse vaadata olemasolu, iseennast ja oma tegutsemist natukene teistsuguse nurga alt.

“Teadvustatud elu” aitab osalejatel:
- mõtestada avaramas perspektiivis olemasolu, teo ja tagajärje mudelit, isiksuse
olemust, kannatuse ja õndsuse loomust ning inimeseks olemist;
- mõista enda igapäevaste eksimuste ja õnnestumiste taga peituvaid mõtlemis- ja
käitumismustreid;
- õppida teadlikult teadvustama oma keha, tundeid, mõtteida ja seda, mis toimub
meeles;
- avastada ja arendada iseendas sügavat, loomulikku tarkust, millega kaasneb suurem
iseenda ja oma elu aktsepteerine ning positiivse mõttefookuse jõustamine;
- võimaldada välja tulla igapäevarutiinist ning anda virgutav võimalus mõtiskleda
olulisimate eksistentsiaalsete küsimuste üle.

Sihtgrupp
- Ettevõtted, kes soovivad kinkida oma töötajatele selitatuma arusaama iseendast ja
olemasolust, et seeläbi luua harmoonilisemat töökultuuri ja üldist rahulolu.
- Avatud ja individuaalsed grupid (moodustatakse piirkonniti vastavalt soovijatele).

Aeg, maht, koht
“Teadvustatud elu” on võimalik tellida alates 2014 suve lõpukuudest. Koolituse maht on 1 – 3 päeva, sõltuvalt Tellija soovist. Koolituskoht ja muud tingimused lepitakse kokku iga Tellijaga eraldi vastavalt Tellija võimalustele ja vajadustele.

Teemad
(Lühema kui kolmepäevase koolituse puhul täpsustatakse Tellijaga teemade valik.)
Sellel teekonnal leiavad osalejad vastused järgmistele küsimustele:
- Kuidas ma saaksin muuta need päevad enda jaoks eriliselt kasulikuks ja mida ma teen
selleks? (Ootuste ja eesmärkide kokkuleppimine, enda arenguga seotud vastutuse
võtmine, Kālāma suutra, 2 tõde).
- Milline oli Buddha olulisim sõnum inimkonnale? (4 õilsat tõde ja kaheksaosaline tee).
- Kuidas minu maailmavaade mõjutab minu elukvaliteeti ja olemasolu-kogemust? (Vaated
ja nende mõju meie elule, kaasaegse psühholoogia ja Buddha iidse õpetuse ühisosa,
õige vaade ja vale vaade Buddha õpetuse seisukohast).
- Kes ma olen? Kus ma olen? Kuidas ma olen? Miks ma siin olen? (Püsitus, mitterahuldatavus,
isiksuse konseptsioon kaasaegse psühholoogia ja Buddha õpetuse seisukohast, isiksuse 5 koostisosa, kolm põhilist iha, karma (teo) ja tagajärje seadus, 10
oskamatut ja 10 oskuslikku tegu, ümbersünd uude olemasollu ja ümbersünniteadvus).
- Kuidas meie meeleseisundid mõjutavad meie elukogemust? (Iha, viha ja teadmatus
versus loobumine, headus ja vägivallatus, 10 täiust ehk ületavat voorust, 4 meelerahu
asupaika, 8 maist eksimust).
- Kuidas vägivallatu kõne abil tervendada iseennast ja oma suhteid nii tööl kui kodus?
(Vastutust võttev ja meelerahu säilitav vägivallatu kommunikatsioon).
- Miks ‘heast’ perest lapsed lähevad ‘halvale’ teele ehk miks politseijuht võtab
altkäemaksu? (Eetika nähtamatu mõju lähi- ja tööalastele suhetele, hoidumine iseenda,
suhete ja elu kahjustamisest, 5 universaalset kõlblusjuhist).
- Kuidas mõjutab meie eluviis meie õnnetunnet? (Hoidumine oskamatust, sobimatust ja
ebaausast eluviisist ning madalatest ‘kunstidest’, Buddha juhised tavainimestele kõlbla
elu elamiseks ja rahaga ümberkäimiseks).
- Kuidas järjest uutest ja uutest püstitatud eesmärkidest saavad meile meie enda loodud
vanglad? (Oskamatute meeleseisundite hajutamine ning oskuslike meeleseisundite
jõustamine).
- Kui ka teadlased kinnitavad, et välismaailm on lihtsalt võnkeväli, mille me dekodeerime
subjektiivseks reaalsuseks, siis kust leida tõeline reaalsus? (Füüsiliste nähtuste/keha,
tunnete, mõtete ja meele objektide teadvustamine ja vaatlemine. Hingamise
teadvustamise mõtlus).
- Kuidas luua endas kõigutamatu meelerahu ja tasakaal ning saada sõbraks oma sisemise
tarkusega? (Keskendumise tasemed ja tegurid, meelerahu arendamise juhendatud
mõtlus).
- Mida kasulikku ma õppisin ja kuidas konkreetselt ma seda juba tänasest päevast
kasutama hakkan? (Kokkuvõte ja oma arenguvõimaluste summeerimine).
“Teadvustatud elu” koolitusel vahelduvad interaktiivne loeng grupiarutelude ja
ajurünnakutega ning individuaalsete eneseanalüüsi harjutustega, samuti kasutame erinevaid mõtlustehnikaid. Õppematerjalid on internetist allalaetavad.
Lisaks on võimalik soovi korral tellida relaksatsiooni autohüpnoosi harjutust, mis võimaldab jõuliselt kinnistada õpitut. Autohüpnoosi harjutuses osalemine on vabatahtlik.

Läbiviija: Ṭhitañāṇo Bhikkhu

Maksumus
Täpsemad tingimused “Teadvustatud elu” korraldusliku poole pealt lepitakse kokku iga
Tellijaga individuaalselt. Koolituse tellimine eeldab lektori kõikide kulude katmist. Koolitus on tasuta. Kui keegi soovib annetada lektorile õppekulude tasumiseks vm otstarbel, on see teretulnud, kuid ka lihtne “Tänan!” on täiesti piisav.

Juhul kui Teil tekib küsimusi, olen alati valmis neile lahkelt vastama.

Ṭhitañāṇo
Buddha munk
E-mail: andrus kahn@gmail.com
Telefon + 669 4485 1805

Et kõik olendid oleksid õnnelikud, vabad kannatustest, vaenulikkusest,
pahatahtlikkusest ja muredest, et kõik elusolendid viibiksid rahus!