Täna tähistavad Buddha originaalõpetust järgivates maades elavad mungad ja ilmikud pavāraṇā päeva, mis tähistab kolmekuulise vihmaperioodi (vassa) lõppemist (kestab juulist oktoobrini) (Vin.i.155, 160). Vihmaperioodi eesmärgiks on vinaja (vinaya) ehk kõlblusjuhiste  teadlik ja igakülgne järgimine ning igapäevane meele treenimine - just nii nagu see on kirjas Tipiṭakas, täpsemalt Vinayapiṭaka's, Mahavagga IV jaotuses.

Theravaada koolkond (Birmas, Kambodžas, Tais, Laos jm), mis hoiab elus Buddha originaaldhammat - just nii, nagu Buddha seda ise õpetas, järgib Buddha antud juhiseid vassa nõude täitmiseks juba enam kui 2 500 aastat. Mahajaana koolkond Buddha nõuet vassa kohta enamasti ei järgi (va mõned Son/Thien mungad Koreas ja Vietnamis). 

Pavāraṇā päeva tähistatakse igal aastal oktoobrikuu täiskuupäeval, sel, 2018 aastal siis täna, 24 oktoobril. See on päev, kus kutsutakse üles leppima, andestama ja sõbralikult koos edasi minema. Sel päeval kogunevad mungad templis kokku, et tunnistada üles vihmaperioodil toime pandud eksimused (mida on kuulnud, näinud või kahtlustanud), võtta vastu manitsused ja õpetajate õpetused eksimuste ennetamiseks ja heastamiseks ning seada eesmärgiks elada teistega koos rahus ja harmoonias, hoides pidevalt meeles vinaja reegleid.

Pavāraṇā päeva tähistamisel on veel teinegi aspekt, mida peetakse just Birmas väga oluliseks. Nimelt läks Buddha legendi kohaselt 7 aastat pärast virgumist vassa ajal 33 taevasesse maailma (Tāvatiṃsa), et jagada seal abhidhammat teda kuulama tulnud jumalustele ja oma emale Mahāmāyā'le, kes 7 päeva peale tema sünnitust suri ja sündis selles olemasolu vallas. Sama legendi kohaselt tuli Buddha pavāraṇā päeval Tāvatiṃsa maailmast tagasi. Kuna Birmas pannakse suurt rõhku abhidhamma õppimisele, on ka tänase pavāraṇā päeva  tähistamine seal maal erilise tähendusega.

Pavāraṇā päeval toimuvad templites mitmed üritused. Ilmikud kogunevad varahommikul templisse, et teha annetusi munkadele ning võtta vastu 5 (osades maades 8) kõlblusjuhist (sīla). Seejärel avaldatakse austust Buddhale, Dhammale ja Sanghale ning retsiteeritakse suttaid. Lõuna ajal annetavad ilmikud munkadele süüa ja vett, ning kui mungad on söömise lõpetanud, saavad ilmikud hakata sööma seda, mis annetustest on alles jäänud. Pärast lõunat õpetavad mungad dhammat ja abhidhammat, räägivad pavāraṇā päeva olulisusest, annavad abivajajatele nõu ning mõnedes templites viiakse läbi surnud lähedaste mälestuseks pälvimuste ülekandmise rituaale.

Mitmetes Aasia maades lennutatakse sel päeval ka paberist kuumaõhupalle ehk taevalaternaid, millest võtavad osa nii Buddha õpetuse järgijad, erinevate religioonide esindajad kui ka ateistid, sümboliseerides seeläbi kultuuri, rahvust, sugu, seksuaalsust, rassi, religiooni ja staatust ületavat inimestevahelist sügavat harmooniat, sõprust ja siirast kaasrõõmu.


Rahuküllast pavāraṇā päeva!

Ṭhitañāṇo bhikkhu,

Eesti Theravaada Sangha

24 oktoobril, 2018, 

Bangkokis.