Teadvustatud elu


Läbi aegade on luuletajad, kirjanikud, usutegelased, intellektuaalid ja arvamusliidrid
otsinud vastust küsimustele, “Mis on elu?”, “Mis on elu mõte?”, “Kes ma olen?”,
“Mis on minu elu eesmärk?”. Nii palju kui on olnud otsijaid, on olnud ka vastuseid,
kuid paraku pole need vastused toonud paljudele ei igatsetud selgust ega
südamerahu.

Eesmärgid
Teadvustatud elu koolitus baseerub kaasaegsel psühholoogial ja Buddha ehk Virgunu õpetusel ja annab võimaluse vaadata olemasolu, iseennast ja oma tegutsemist natukene teistsuguse nurga alt.

Teadvustatud elu aitab osalejatel:
 • mõtestada avaramas perspektiivis olemasolu, teo ja tagajärje mudelit, isiksuse olemust, kannatuse ja õndsuse loomust ning inimeseks olemist;
 • mõista enda igapäevaste eksimuste ja õnnestumiste taga peituvaid mõtlemis- ja käitumismustreid;
 • õppida teadlikult teadvustama oma keha, tundeid, mõtteida ja seda, mis toimub meeles;
 • avastada ja arendada iseendas sügavat, loomulikku tarkust, millega kaasneb suurem iseenda ja oma elu aktsepteerine ning positiivse mõttefookuse jõustamine;
 • võimaldada välja tulla igapäevarutiinist ning anda virgutav võimalus mõtiskleda olulisimate eksistentsiaalsete küsimuste üle.

Kellele on see kursus kasulik?
 • Ettevõtted, kes soovivad kinkida oma töötajatele selitatuma arusaama iseendast ja olemasolust, et seeläbi luua harmoonilisemat töökultuuri ja üldist rahulolu.
 • Avatud ja individuaalsed grupid (moodustatakse piirkonniti vastavalt soovijatele).
Aeg, maht, koht
Koolituse  on 1 – 3 päevane, sõltuvalt Tellija soovist. Koolituskoht ja muud tingimused lepitakse kokku iga Tellijaga eraldi vastavalt Tellija võimalustele ja vajadustele.

Sellel teekonnal leiavad osalejad vastused järgmistele küsimustele:*
 • Kuidas ma saaksin muuta need päevad enda jaoks eriliselt kasulikuks ja mida ma teen selleks? (Ootuste ja eesmärkide kokkuleppimine, enda arenguga seotud vastutuse võtmine, Kālāma suutra, 2 tõde).
 • Milline oli Buddha olulisim sõnum inimkonnale? (4 õilsat tõde ja kaheksaosaline tee).
 • Kuidas minu maailmavaade mõjutab minu elukvaliteeti ja olemasolu-kogemust? (Vaated ja nende mõju meie elule, kaasaegse psühholoogia ja Buddha iidse õpetuse ühisosa, õige vaade ja vale vaade Buddha õpetuse seisukohast).
 • Kes ma olen? Kus ma olen? Kuidas ma olen? Miks ma siin olen? (Püsitus, mitterahuldatavus, isiksuse konseptsioon kaasaegse psühholoogia ja Buddha õpetuse seisukohast, isiksuse 5 koostisosa, kolm põhilist iha, karma (teo) ja tagajärje seadus, 10 oskamatut ja 10 oskuslikku tegu, ümbersünd uude olemasollu ja ümbersünniteadvus).
 • Kuidas meie meeleseisundid mõjutavad meie elukogemust? (Iha, viha ja teadmatus versus loobumine, headus ja vägivallatus, 10 täiust ehk ületavat voorust, 4 meelerahu asupaika, 8 maist eksimust).
 • Kuidas vägivallatu kõne abil tervendada iseennast ja oma suhteid nii tööl kui kodus? (Vastutust võttev ja meelerahu säilitav vägivallatu kommunikatsioon).
 • Miks ‘heast’ perest lapsed lähevad ‘halvale’ teele ehk miks politseijuht võtab altkäemaksu? (Eetika nähtamatu mõju lähi- ja tööalastele suhetele, hoidumine iseenda, suhete ja elu kahjustamisest, 5 universaalset kõlblusjuhist).
 • Kuidas mõjutab meie eluviis meie õnnetunnet? (Hoidumine oskamatust, sobimatust ja ebaausast eluviisist ning madalatest ‘kunstidest’, Buddha juhised tavainimestele kõlbla elu elamiseks ja rahaga ümberkäimiseks).
 • Kuidas järjest uutest ja uutest püstitatud eesmärkidest saavad meile meie enda loodud vanglad? (Oskamatute meeleseisundite hajutamine ning oskuslike meeleseisundite jõustamine).
 • Kui ka teadlased kinnitavad, et välismaailm on lihtsalt võnkeväli, mille me dekodeerime subjektiivseks reaalsuseks, siis kust leida tõeline reaalsus? (Füüsiliste nähtuste/keha, tunnete, mõtete ja meele objektide teadvustamine ja vaatlemine. Hingamise teadvustamise mõtlus **).
 • Kuidas luua endas kõigutamatu meelerahu ja tasakaal ning saada sõbraks oma sisemise tarkusega? (Keskendumise tasemed ja tegurid, meelerahu arendamise juhendatud mõtlus).
 • Mida kasulikku ma õppisin ja kuidas konkreetselt ma seda juba tänasest päevast kasutama hakkan? (Kokkuvõte ja oma arenguvõimaluste summeerimine).
 • “Teadvustatud elu” koolitusel vahelduvad interaktiivne loeng grupiarutelude ja ajurünnakutega ning individuaalsete eneseanalüüsi harjutustega, samuti kasutame erinevaid mõtlustehnikaid. 

* Lühema kui kolmepäevase koolituse puhul täpsustatakse tellijaga teemade valik.
** Samatha-bhāvana ehk meelerahu rendamise mõtluse täpsem eesmärk (sõbralikkuse, kaastunde, kaasrõõmu, võrdse suhtumise vm meeleseisundi arendamine) täpsustatakse eelnevalt tellijaga.

Teadvustatud elu koolitusel vahelduvad interaktiivne loeng grupiarutelude ja
ajurünnakutega ning individuaalsete eneseanalüüsi harjutustega, samuti kasutame erinevaid mõtlustehnikaid. Õppematerjalid on internetist allalaetavad.

Juhul kui teil on täiendavaid küsimusi või soovite registreerida koolitusele, kirjutage  meile palun aadressil andrus.kahn@gmail.com

Eesti theravaada sangha estonian theravada sangha andrus kahn thitanano bhikkhu Ṭhitañāṇo bhikkhu Head of Estonian Sangha