I Rahvusvaheline Tipiṭaka Konverents "Emakeelne Tipiṭaka" (2014)


30. augustil 2014 aastal toimus Tallinnas, Tallink City Hotellis Esimene Rahvusvaheline Tipiṭaka Konverents "Emkeelne Tipiṭaka", mille põhilisteks eesmärkideks olid (1) Tipiṭaka tõlkimise projekti käimalükkamine, (2) sellest projektist inimeste teavitamine ja (3) huvitatud inimeste kaasamine. 

Konverentsil osalesid Buddhavacana juhatuse liikmed ja Mahachulalongkornraja-vidyalaya Ülikooli lektorid, Auväärne Dr. Piyaratana Walmoruwe Sri Lankalt ja Auväärne Ṭhitañāṇo Bhikkhu Eestist

Auväärne Piyaratana Walmoruwe tutvustas Tipiṭakat, ning rääkis oma kogemustest erinevates Tipiṭaka tõlkemeeskondades, nii Tais kui Sri Lankal. Auväärne Ṭhitañāṇo Bhikkhu tutvustas seminari vormis tõlkeprojekti kava. Peale lõunapausi said kõik osalejad väljendada oma ideid ja mõtteid ning ühiselt otsustati Tipiṭaka tõlkeprojekt ellu kutsuda.

Oleme tänulikud konverentsi õnnestumise eest nii Tallink City Hotellile, kes võimaldas meile soodsa hinnaga ruume ning AS Afekto'le, kes tasus Auväärse Ṭhitañāṇo Bhikkhu reisi- ja majutuskulud. Samuti oleme tänulikud kõikidele, kes esimesel konverentsil osalesid ja nõu ning jõuga kaasa aitasid.

Kohtumiseni järgmisel konverentsil 2016!

Konverentsi slaidid: 
Emakeelne Tipitaka
Eesti theravaada sangha estonian theravada sangha andrus kahn thitanano bhikkhu Ṭhitañāṇo bhikkhu Head of Estonian Sangha