Virgumise tee - nii nagu õpetas Buddha
Auväärne Ṭhitañāṇo


Raamatu eesmärgiks on anda ülevaade virgumisõpetusest just nii, nagu seda õpetas ajalooline Buddha, Siddhattha Gotama. 

Raamat on dhamma-dāna - mitte müügiks, ainult kinkimiseks
Ilmub 2018 a. suvel
Eesti theravaada sangha estonian theravada sangha andrus kahn thitanano bhikkhu Ṭhitañāṇo bhikkhu Head of Estonian Sangha