Meele arendamine (meditatsioon) on praktika, mille käigus saavutab inimene suurema teadveloleku, tarkuse, enesemõistmise ja sügava lõdvestumise. Retriidi ajal uurime meeletreeningu erinevaid aspekte ning õpime suttaid (õpetustekste), mis neid aspekte selgitavad. Harjutame ka kõiki nelja meditatsiooni asendit, milleks on istumine, seismine, kõndimine ja lamamine. Põhilisteks meele arendamise harjutusteks on kehast, tunnetest, teadvusest ja dhammadest ehk meelemoodustistest kirka teadveloleku loomine, hingamise teadvustamine ja sõbralikkuse arendamine.

Kursus on mõeldud algajatele, kuid sobib ka edasijõudnutele. Esmalt saame teada, mida Buddha on õpetanud meele treeningu kohta ja kuidas täpselt seda teha, misjärel on võimalik hakata meelt treenima. Hiljem on võimalik oma kogemusi õpetajaga koos analüüsida.

Peamised teemad
 1. Mida tähendab meele treenimine ehk arendamine (meditatsioon)? Virgumisõpetuse ülevaade.
 2. Miks on oluline meelt treenida?
 3. Peamised juhised meele treenimiseks.
 4. Meele treeningu neli asendit.
 5. Peamised meele treeningu meetodid.
 6. Õige teadveloleku loomine ja neli teadveloleku loomise objekti.
 7. Õige suhtumine kui õnnestunud meele harjutamiseks vajalik eeltingimus.
 8. Meele treeningu kasutegurid.
 9. Avatud mikrofon: õpetaja vastab küsimustele.

Päevakava

(NB! Retriidi päevakava on orienteeruv ja võib kursuse käigus osalejate vajadustele vastavalt muutuda)
I päeval algab retriit kl 13.00. Laev "Vesta" jõuab Aegnale kell 11.00.

11.15 - 12.00  Registreerimine, tubadesse paigutamine, majaga tutvumine
12.00 - 13.00  Taimetee/vesi, kerge lõuna
13.00 - 15.00  Sissejuhatus
(edasine kava vt II-IV päev, alates 15.00)

II - IV päev
05.00         Äratus
05.30         Meditatsioon
06.30       Hommikused harjutused

07.00         Hommikusöök
08.00         Õpetus
09.00         Meditatsioon

11.00         Lõuna
12.00         Õpetus
13.00       Meditatsioon

14.00       Õpetus
15.00       Meditatsioon
16.00       Venitus, isiklik aeg

17.00      Meditatsioon / personaalne praktika
18.00         Taimetee/vesi, snäkk

19.00         Meditatsioon / personaalne praktika

20.00         Meditatsioon / personaalne praktika

21.00         Magamaheitmiseks valmistumine
22.00         Öörahu

V päev. Viimasel päeval lõpeb retriit 15.30

16.00    Voodipesu tagastamine
17.30  Taimetee/vesi/kohv, kerge suupiste
18.00  Vaba aeg: annetuste tegemine, saarega tutvumine, info ja kontaktide vahetamine, jms.

19.30 Laev "Vesta" väljub Aegnalt ja on Tallinnas 20.30.

NB!Juhul kui keegi soovib varem lahkuda, siis palume sellest teavitada kohe esimesel päeval.


Tasu

Kursus on tasuta. Meie meele arendamise kursuste korraldamine on üles ehitatud põhimõttel, et iga grupi kulud katab eelmine grupp, st iga grupp teeb annetuse (dāna) järgmise grupi heaks. See, kas järgmine retriit toimub, sõltub eelnevast grupist. Iga retriidi söök, jook, elekter jm kulud on ette makstud eelmise grupi poolt. Seeläbi saab osaleja osa eelmiste osalejate lahkusest ning arendada lahket ja isetut annetamist.
Kui soovite teha annetuse järgmise meele arendamise retriidi toetuseks (söök, elekter jms) või teotada õpetaja(te) reisi- või elamiskulude katmist, võetakse teie annetus alandliku tänuga vastu.

Retriidi üldjuhis

1.     Sissejuhatus
  Meele treeningu (meditatsiooni) retriit on üles ehitatud eeldusel, et osalja läbib kogu programmi tervikuna. Eesmärgiks on õpetada meele arendamise tehnikaid nii, et iga osaleja saaks neid rakendada ka hiljem igapäevaelus ning omal käel edasi harjutada.

2.     Tõsise mentaalse häirega inimesed
  Osalejad peaksid olema hea vaimse ja füüsilise tervisega. Kuigi meele treening (meditatsioon) pakub ohtralt kasutegureid paljudel erialadel, ei asenda see meditsiiniist ega psühiaatrilist ravi. Me ei soovita meditatsioon teatud tehnikaid neile, kel on diagnoositud vaimupuue või tõsine mentaalne häire.

3.     Eeltingimused
  Meie kursused on avatud kõikidele inimestele rassist, usutunnistusest, seksuaalsest orientatsioonist, rahvusest, soost või staatusest ühiskonnas. Samas on mõningad eeltingimused, mis on vajalikud retriidis osalemiseks.

 1. Osalejad peavad olema vähemalt 18-aastased (juhul kui tegemist pole spetsiaalselt noortele mõeldud retriidiga, mille puhul vastav nõue puudub).
 2. Osalejad peavad suutma järgida kogu retriidi vältel nii etteantud ajakava, kui õpetaja/munga antud juhiseid.
 3. Osalejad peavad olema valmis end kohandama lihtsate majutus- ja hügieenitingimustega.

4.   Ühise kooselamise alused

           4.1   Teadveloleku treenimine
   Elades koos meelt treeniva kogukonnaga on oluline harmoonilise ja positiivse hoiaku loomine ja säilitamine. Sel eesmärgil julgustame osalejaid pidevalt treenima teadvelolekut, järgides viit kõlbelist põhimõtet:

 1. Elu võtmisest ja/või kahjustamisest hoidumime - mõte mis tahes elu hävitamisest, isegi nii väikese olendi nagu seda on sääsk, võib põhjustada negatiivset suhtumist, mis kahjustab meele harjutamise praktikat.
 2. Mitteantu võtmisest 
hoidumine - see põhimõte julgustab olema rahul ja läbi ajama sellega, mis meil on.  
 3. Naudinguid pakkuvast valest käitumisest hoidumine - naudinguihast johtuv mentaalne, sõnaline või kehaline käitumine ei aita kaasa meele arendamisele, vaid omab sellele vastupidist mõju: oskamatu naudinguiha stiimul juhib meele arendamise teelt kõrvale. Kuni meel on hõivatud naudinguihalusega, pole meele arendamine tulemuslik.
 4. Valetamisest hoidumine - valetamine, nagu ka laim, kurjustamine ja kasutu lobisemine ei saa aidata kaasa harmooniliste suhete loomisele ja hoidmisele. Laim ja tagarääkimine kahjustab inimestevahelist usaldust, tekitab lahkarvamusi ja süüdistamist, naeruvääristamist, negatiivseid hoiakuid, eelarvamuslikku käitumist ja tõrjutust. Karm kõne on kurjustav, ähvardav, ründav, terroriseeriv ja halvustav. Siia alla kuulub igasugune kõne, mis ahistab või solvab kedagi tema rassi, religiooni, rahvuse, seksuaalse orientatsiooni, soo või staatuse põhjal. Sobilik kõne on alati sõbralik ja hooliv ning vaba igasugusest (ka varjatud) kurjusest. Ka tühjast-tähjast lobisemine on meele harjutamise seisukohast takistav ja kasutu tegevus.
 5. Uimastavatest ainetest ja 
jookidest hoidumine - siia alla käivad kõik alkohoolsed ja joovastavad joogid ja droogid, mis juhmistavad meelt ja vähendavad teadlikkust ning vastutusvõimet. Mitte ainult alkohol või narkootikumid, vaid igasugune meelemürk laastab vaimset ja füüsilist tervist ning hägustab teadveloleku kirkust.

Eeltoodud viie kõlbelise aspektipuudumine võib meele harjutamise ajal võib saada õppimise ja/või õpitu teostamise peamiseks takistuseks. Et luua grupp, kus koos turvaliselt harjutada meelt ja vaimselt areneda, on vaja edendada ja säilitada vägivallatust, ausust, meelerahu ning kõiki osalejaid siduvat vaikset rõõmu ja mõnusat heaolu.

  4.2 Alkohol ja tubakas
        Osalejatel palutakse mitte kaasa võtta alkohoolseid jooke ega tubakatooteid. Kui inimene tarbib alkoholi regulaarselt või suitsetab igapäevaselt, siis palume retriidi ajaks neist harjumustest loobuda.

       4.3 Meeste ja naiste eraldatus
  Osaleja peaks saabuma retriiti eesmärgiga õppida meele arendamist ja harjutada õpitut. Kui mõni osaleja pole võimeline kontrollima selleks sobimatuid tundeid või seksuaalkirge, mõjutab selle nägemine või tajumine kogu gruppi. Seksuaalne aktiivsus võib põhjustada sobimatut käitumist, mis takistab keskendumise arendamist. Meeste ja naiste eraldatatus aitab osalejatel säilitada ja arendada meelerahu ja vahetut, kirgast teadvelolekut.
       4.4   Majutus
        Retriidi ajaks eraldatakse osalejad kas kolmestesse või neljastesse tubadesse. Kõigil on võimalus kasutada kuuma duššu ja tualetti. Kui osaleja soovib, võib ta kaasa võtta isikliku padja ja linad, magamiskoti, või rätiku. Soovi korral ja eelneva kokkuleppe alusel korraldajaga on võimalik kaasa võtta isiklik telk ning ööbida maja kõrval asuva lõkkeplatsi juures.

       4.5   Kontakt välismaailmaga
        Osaleja peaks vältima igasugust suhtlemist (ka silmsidet) nii kursusel osalejate kui  teiste (nt maja külastavate) inimestega. Igasugune suhtlemine tavaelu infoväljas elavate inimestega retriidi ajal võib oluliselt kahjustada meele arendamise edusamme.      

   4.6 Viibimine retriidi territooriumil
  Palume kogu retriidi ajal mitte väljuda maja territooriumilt kuna võib oluliselt kahjustada meele arendamise edusamme. Maja territooriumilt võib väljuda vaid hädaolukorras või kui õpetaja/munk on selleks loa andnud.

        4.7     Sidevahendid
   
    Meele arendamiseks võetud erilist aega ei tohiks häirida ega katkestada. Palume kõik sidepidamisseadmed, nagu arvutid, mobiiltelefonid jms, retriidi ajaks ajaks välja lülitada. Kui soovite, võite lähedastele jätta telefoni numbri ja/või emaili, mille teel on võimalik saada kontakti retriidi korraldajatega.      

        4.8     Raamatud, ajakirjad ja muusika
     
  Raamatud, ajakirjad ja muusikaseadmised häirivad meele arendamist, mistõttu ei ole need meie keskuses lubatud.

  4.9     Riietus ja pesu

  Mugavuse huvides peaksid riided olema avarad, lihtsad ja mugavad. Keskuses ei tohi kanda trikood, retuuse ega pool-läbipaistvaid, liibuvaid, käisteta või muul moel keha paljastavaid riideid. Valge (hele) värvi on väga soovitatav.

        Juhul kui on võimalik (küsi retriidi koordinaatori käest), saab paluda tasu eest riiete pesemise teenust. Väiksemaid riideesemeid võivad osavõtjad ise käsitsi pesta.

5.     Salvestamine
        Heli ega pildi salvestamine (filmimine, heli salvestamine, pildistamine) pole lubatud.

6.     Kokkuvõte

  Eeltoodu eesmärk on maksimeerida Sinu kasu ja optimeerida meele arendamise kogemust. Meil on suur rõõm teenida Sind sel meele tundma õppimise, arendamise ja puhastamise teel, et nii Sina, Sinu pere, kui ka kõik teised elusolendid leiaks siin elus tõelise ja rahuküllase õnne.

  Elagem koos ühise perekonnana rahus, kaastundes ja harmoonias!


Kursuse korraldaja:
Ṭhitañāṇo bhikkhu
thitanano@sangha.ee
+372 511 1115 (Eesti)
+66 99 11 92 115 (Tai)

OLED OODATUD!

Eesti theravaada sangha estonian theravada sangha andrus kahn thitanano bhikkhu Ṭhitañāṇo bhikkhu Head of Estonian Sangha