ETS Suvekool

Eesti Theravaada Sangha poolt korraldatav Suvekool on mittetulunduslik projekt, mille eesmärgiks on pakkuda budistlikku pikaajalist huviharidust (1 kuni 3 kuud) ja lühiajalist huvitegevust (alla 1 kuu) budismialaste süvendatud teadmiste ja oskuste omandamiseks.

Aastal 2017 pakub ETSS alljärgnevaid kursuseid:
  1. Sutta õpe: Mida Buddha tegelikult õpetas?
  2. Budistlik psühholoogia: Abhidhamma
  3. Paali keel ja Kirjandus
 

Meie filosoofia

"Ära usu midagi pimesi lihtsalt sellepärast, et see on pärit kellegi jutust, traditsioonist või legendist või pärimusest, kuulujutust või kuuldusest, pühakirjast, oletusest või kahtlusest või aimdusest, loogilisest järeldusest, veenvana näivast põhjendusest või sarnasusest, kellegi veendumusest, kellegi näilikust võimekusest, autoriteetse isiku või meie õpetaja jutust. Kui sa tead ise, et miski pole hea ega õige, on laiduväärne, tarkade poolt hukka mõistetud ning selle omaksvõtmine ja järgimine toob kahju ning kannatusi, siis peaksid sa sellest loobuma. Kui sa aga ise tead, et miski on hea ja õige, pole laiduväärne, on tarkade poolt heaks kiidetud ning selle omaksvõtmine ja järgimine toob kaasa heaolu ja õnne – vaid siis võid võtta selle omaks ja seda järgima hakata."

- Buddha - (Kālāma sutta, AN 3.65).

Missioon

ETS Suvekool pakub budistliku hariduse eeliseid et anda edule viivaid teadmisi erinevates valdkondades, arendada austavat suhtumist, tervet uudishimu, vaimset ja intellektuaalset juhtimisoskust, enesest loobumist ühiskonna hüvanguks, ühiskondlike protsesside mõistmise oskust ja avada olemasoleva potentsiaal inimkonna hüvanguks.

Visioon ja Eesmärgid

ETS Suvekooli visiooniks on arendada Buddha-taolisi inimesi, kes on haritud, moraalsed, suunatud ühiskonna aitamisele, meele puhastamisele ja lõplikule virgumisele. Selle visiooni saavutamiseks on ETS Suvekoolil hariduslik, kutsehariduslik, budistlik ja kultuuriline eesmärk.

  • Hariduslik eesmärk - pakkuda tasakaalustatud haridust, mis baseerun autentsele Buddha õpetusele mis on kirjas Tipiṭakas ja tänapäeva teaduslikule lähenemisele.
  • Kutsehariduslik eesmärk - anda praktilisi teadmisi, mida on võimalik kasutada oma igapäevatöös ja mis aitavad leida eetilist tööd.
  • Budistlik eesmärk - edendada teadmisi, tugevat moraalsust ja harjutada meelt, julgustada oskusliku käitumise arendamist ja toetada väärtuseid, mis toetavad virgumispüüdlusi ja ühiskonna teenimist.
  • Kultuuriline eesmärk - kasvatada austust erinevate kultuuride ja maailmavaadete suhtes ning järgida käitumises kõrgeimaid moraalistandardeid.

Ruumid

Meie käsutuses on Aegna saarel, Karnapi tee 10 asuvas Wat Phra That Doi Suthepi Mõtlus- ja Arenduskeskuse 2 suurt klassiruumi, 2 korterit õpetajatele, 6 tuba õppuritele, jpt abiruume.

Personal

Nimi

Positsioon

Selgitus

Andrus Kahn  (Auväärne Ṭhitañāṇo Bhikkhu)

ETS Suvekooli Direktor, Õpetaja

Juhtimine

Auväärne Piyaratana Walmoruwe

ETS Suvekooli Asedirektor, Õpetaja

Üldine nõustamine ja juhendamine

Auväärne Wajira

Õpetaja

Pali keel ja kirjanudus, Abhidhamma

Auväärne Phramaha Boonlert Chaithaworn

Õpetaja

Meditatsioon

Joosep Reimets

Täiskasvanute laagri juhendaja

Üldine koordineerimine

Triin Tõniste

Üldkordinaator

Üldine koordineerimine

Sai Soe Min

Vabatahtlik

Meditatsiooniõpetaja assisteerimine, õpetamine

Lii Saluvere

Vabatahtlik

Koordineerimine 


Õppurite koguarv

ETS Suvekooli ühel kursusel saavad õppida maksimaalselt 40 inimest. Koos noorete ja täiskasvanute suvelaagriga on kokku 250 inimest.

Kursused on kõigile tasuta, kõik kulud kaetakse annetusest.  

Kui sa soovid teha annetuse ja toetada õpetajate reisi- või elamiskulud, tasuda elektri eest või kompenseerida muid kulutusi siis võetakse Sinu lahke annetus tänuga vastu!

Annetuse tegemiseks vajaliku info leiad SIIT

Info ja registreerimine

E-post: info@sangha.ee

Tel: +372 511 1115 (Eesti), +66 99 11 92 115 (Thai Kuningriik)


Eesti theravaada sangha estonian theravada sangha andrus kahn thitanano bhikkhu Ṭhitañāṇo bhikkhu Head of Estonian Sangha