BUDISTLIK PSÜHHOLOOGIA (ABHIDHAMMA)

Eesmärk

Kursuse eesmärgiks on tutvustada  budistlikku psühholoogiat ehk Abhidhammat. Kursus keskendub kõikidele olulisematele budistliku psühholoogia teemadele, milleks on neli ülimat reaalsust: teadvus (citta), mentaalsed tegurid (cetasika), mateeria ehk vorm (rūpa) ja virgumine (nibbāna).

Loengud toimuvad inglise keeles. 

1. AJAKAVA JA TEEMAD

Kursus toimub inglise keeles. Õppekava koosneb kümnest osast ja õppe mahuks 64 akadeemist tundi (8 päeva)

I OSA

SISSEJUHATUS

Õppematerjal lk. 1-19.

5 Tundi

1.1

Sissejuhatus budistlikkusse psühholoogiasse

0,5

1.2.

Lühiülevaade kaasaegsest psühholoogiast

  1

1.3.

Abhidhamma tekkimine - Tipiṭaka, kommentaariumid ja ala-kommentaariumid

0,5

1.4.

Abhidhamma vs Dhamma

0,5

1.5

Sõnavara (Paali-Inglise-Eesti)

1

1.6.

2 Reaalsust (sacca), 4 ülimat reaalsust (paramattha sacca), nimetused (paññatti)

0,5

1.7.

Mentaalsus ja materiaalsus (nāma ja rūpa). Kõrgeima mentaalse analüüsi eesmärk

1

II OSA

TEADVUS (CITTA)

Õppematerjal lk.20-63.

8 Tundi

2.1.

4 teadvuse (citta) klassi, citta'de 121. ja 89. jaotus

7

2.2.

Jhāna’d ja jhānaṅga’d

1

III OSA

MENTAALSED TEGURID(CETASIKA)

Õppematerjal lk.64-112.

8 Tundi

3.1.

Mentaalsed tegurid (cetasika), nende jaotus

10

3.2.

Oskuslikud ja oskamatud cetasika'd (kusala-akusala cetasika)

1

3.3.

Cetasika’te ja citta’de erinevad kombinatsioonid

1

IV OSA

ERINEVAD JAOTUSED (PAKINNAKA)

Õppematerjal lk.113-130.

4 Tundi

4.1.

Citta'de jaotus tunnete (vedanā) ja juurpõhjuse (mūla) alusel

2

4.2.

Citta'de jaotus füüsilise baasi (vatthu) alusel

2

V OSA

TEADVUSE PROTSESSID (VITHI)

Õppematerjal lk.131-180.

4 Tundi

5.1.

Teadvuse toimimise protsess (teadvustamise kett/jada) (vithi)

4

VI OSA

OLEMASOLU TASANDID (BHŪMI)

Õppematerjal lk.181-223.

6 Tundi

6.1.

4 olemasolu valda (bhūmi)

2

6.2.

Isik ja uuestisünd (paṭisandhi)

1

6.3.

Eluiga

1

6.4.

Karma (kamma)

2

VII OSA

MATEERIA (RŪPA)

Õppematerjal lk. 224-252.

4 Tundi

7.1.

Rūpa'de jaotus

2

7.2.

Rūpa tüübid

1

7.3.

Nirvaana (Nibbāna)

1

VIII OSA

ÜLIMATE JAOTUSTE KOMPENDIUM (SAMUCCAYA)

Õppematerjal lk. 253-294.

16 Tundi

8.1.

72 Ülimat üksust (vatthu-dhamma)

1

8.2.

Mittemoraalsete kategooriate kogumik (akusala-saṅgaha): 4 Mürgitulva (āsava), 4 Üleujutust (ogha), 4 Seotust (gantha), 4 Klammerdumist (upādāna), 6 Takistust (nīvarana), 10 Köidikut (saṃyojana), 10 Plekki (kilesā), 1500 kilesā’s, 108 Iha (taṇhā)

4

8.3.

Erinevate kategooriate kogumik (missaka-saṅgaha)
: 6 Juurpõhjust (hetu), 12 Tee osa (maggaṅga), 24 Kontrollivõimet (indriya), 9 Väge (bala), 4 Domineerivat tegurit (adhipati), 4 Toiteallikat (āhāra)

4

8.4.

Virgumistegurite kogumik (bodhipakkhiya-saṅgaha)
: 4 Teadvustamise alust (satipaṭṭhāna), 4 Õiget pingutust (sammāppadhāna), 4 Saavutamise alust (iddhipāda), 4 Kontrollivõimet (indriya), 5 Väge (bala), 7 Virgumise tegurit (bojjhaṅga), 8 Tee osa (maggaṅgas)

4

8.5.

Kõikide ülimate üksuste kogumik (sabba-saṅgaha)
5 Kogumikku (khandha), 5 Klammerdumis-kogumikku (upādānakkhandha), 12 Taju alust/valda (āyatana), 18 Elementi (dhātu), 4 Aarjalikku tõde (ariya-sacca)

3

IX OSA

PÕHJUSED (PACCAYA)

Õppematerjal lk. 295-255.

1 Tund

9.1.

2 Tingituse meetodit

0,5

9.2.

Sõltuvuslik tekkimine (paṭiccasamuppādana)

0,5

 X OSA

SUBJECTS OF MEDITATION (KAMMAṬṬHĀNA)

Õppematerjal lk. 256-431.

8 Tundi

10.1.

Meele arendamine (bhāvanā) = meditatsioon

0,5

10.2.

Meelerahu arendamine (samatha-bhāvanā) ja insait-taipamise arendamine (vipassanā-bhāvanā)

0,5

10.3.

40 meelerahu arendamise objekti (samatha-bhāvanā kammaṭṭhāna)

2

10.4.

6 Natuuri (carita)

0,5

10.5.

3 bhāvanā tasandit ja bhāvanā märk (bhāvanā-nimitta)

0,5

10.6.

Kõrgemad võimed (abhiññā)

0,5

10.7.

Vipassanā-bhāvanā objektid (vipassanā-bhāvanā kammaṭṭhāna) 

2

10.8.

7 Puhtust (satta visuddhi)

0,5

10.9.

10 Vipassanā pealisplekki (dasa uppakkilesa)

0,5

10.10.

8 Aarja isiku (ariyā puggala) tüüpi

0,5

2. EELDUSED

Kasuks tuleb kraad budismis, sotsiaaltöös, psühholoogilises nõustamises, psühhiaatrias, teraapias või psühholoogias.

3. AKADEEMILINE TASE

Õpetamise tase vastab üldjoontes kolledži taseme huviala- ja täiendõppe diplomile.

4. SERTIFIKAAT

Kõigi kümnene osa läbimisel väljastatakse osalejale Diplom Budistliku Psühholoogia (Abhidhamma) Kursuse läbimise kohta tingimusel, et kõik osad on läbitud rahuldavalt ning õppur on kursuse jooksul olnud usin ja moraalne.

5. ÕPPEMEETODID

Peamiseks õppematerjaliks on Dr. Mehm Tin Mon'i raamat "The Essence of Buddha Abhidhamma."
Õppekava näeb ette kaheksa õppepäeva (iga päev 8 akadeemilist tundi, kokku 64 akadeemilist tundi). Õppetöö toimub seminari vormis, kus igaüks saab vabalt oma mõtteid väljendada.

6. AJAKAVA JA KOHT

Arvestame osalejate soovidega nii palju kui võimalik. Eeldame õppurite rahulolu lihtsate olme- ja majutustingimuste suhtes.

7. KURSUSEST SAADAV KASU

Kursus ei anna erialast kvalifikatsiooni. Kursusel õpitust saavad kõige enam kasu need inimesed, kes on seotud inimeste psühholoogilise aitamisega (sotsiaaltöötajad, psühholoogid, psühhiaatrid, õpetajad jt) ning need kes tahavad õppida mõistma teadvuse põhjus-tagajärjelise toimimise struktuuri ning vahendeid, kuidas saavutada oma elus soovitud muutuseid. Lõpetamisel on sertifikaadist kasu teatud tüüpi töö saamisel dhamma koolides, riiklikes koolides,  vaimse tervisega seotud asutustes jm.

8. KURSUSE TASU JA ANNETUSED

Selle kursuse eest tasu ei võeta. Varasemalt on teised õppurid teinud vabatahtlikke annetusi, mis on aidanud meil jätkata hariduse andmist.

Kui Sa soovid toetada selle isetu ja kauni õppimise traditsiooni jätkumist, saad teha vabatahtliku annetuse alltoodud pangarekkvisiitidel. Palun saada ja lühike vastavasisuline teade emailile info@sangha.ee

Panga ülekandeks vajalik info on leitav siit:

Organisatsiooni info
Nimi: Eesti Theravaada Sangha
Reg. kood: 80372075
Aadress: Silla 1-8, Põltsamaa, Jõgeva,
Post kood: 48502

Panga info
Pank: LHV Pank
Konto nr .: (IBAN): EE667700771001342232
BIC / SWIFT: LHVBEE22
Pankadevaheline kood: 689
Registri nr .: 10539549
VAT nr .: EE100530247
Info: E-R 9-19, L 10-17 Tel: +372 6 800 400; Skype: info@lhv.ee
Aadress: Tartu mnt 2, Tallinn
Posti kood: 10145


KURSUSELE REGISTREERIMINE


Kursusel osalemiseks palun täitke allolev taotluse vorm. 
Juhul kui soovite lisainformatsiooni, palun saatke oma küsimused meile aadressil info@sangha.ee

KURSUSEL OSALEMISE TAOTLUS
Eesti Theravaada Sangha Suvekool
(täiendõpe)
Email again:
Eesti theravaada sangha estonian theravada sangha andrus kahn thitanano bhikkhu Ṭhitañāṇo bhikkhu Head of Estonian Sangha