Lasteraamat 

               “Siddhatthast Buddhaks”Buddhavacana annab välja Eestis esimese budistliku lasteraamatu “Siddhatthast Buddhaks”.

Raamat kirjeldab Siddhattha sündi ja elulugu, Buddhaks saamise teekonda ning virgumist. Toodud on ka õpetus neljast tõest ning kaheksaosalisest teest. Buddha õpetused on raamatus edasi antud budistlike lugude kaudu, nt esimest tõde kannatustest selgitatakse Kisa Gotami (Kisāgotamī) loo läbi jne. Nii saavad lapsed ülevaate Buddha õpetusest huvitavate ja meeldejäävate lugude kaudu. Igal lool on oma moraal ning lood on enamasti pärit Tipiṭakast.

Raamat on mõeldud ainult dāna’na jagamiseks ning see trükitakse samuti annetustest. Oleme esitanud oma kava ka Hooandjasse ning loodane, et saame ka sealt positiivse vastuse ning leiame piisavalt toetajaid et raamat trükki anda.

Kui soovid anda isikliku panuse Eesti esimese budistliku lasteraamatu ilmumiseks, on Sinu lahke annetus enam kui oodatud. Meie pangainfo:

MTÜ Buddhavacana
Registrikood: 80372075
Pank: AS LHV Pank
Pangakonto number: EE667700771001342232
Märgusõnaks on “Lasteraamat”

Täpsem panga-info siit: http://buddhavacana.eu/toetan/

Raamatu töösisukord on alljärgnev:

SISSEJUHATUS 3
SÜND 3
ENNUSTAJA ASITA 4
NIMEPANEMISE TSEREMOONIA 4
LAPSEPÕLV JA NOORUSAEG 5
ESIMENE MÕTLUSKOGEMUS 5
HARIDUS JA NOORUSAEG 6
ABIELU 7
NELI MÄRKI 7
PALEEST LAHKUMINE 9
KOHTUMINE ÕPETAJAGA 10
KUUS AASTAT ÄÄRMUSLIKKU ASKEESI 10
KOLM NÄGEMUST JA VIRGUMINE 12
BUDDHA ESIMENE ÕPETUS – TÕERATTA KÄIMAPANEMISE SUUTRA 13
SANGHA KUJUNEMINE JA ARAHANTIDE SAATMINE INIMESTE AITAMISEKS 14
ESIMENE BUDISTLIK TEMPEL 15
OVĀDAPĀṬIMOKKHA 15
ÕPETAMISE AASTAD 16
BUDDHA TÄNU VANEMATELE 16
BUDDHA VAIBUMINE PARINIRVAANASSE 16
BUDDHA VIIMASED SÕNAD 17
MIS ON PAALI KAANON EHK TIPIṬAKA? 18
MIDA TÄHENDAB BUDDHA DHAMMA? 19
MILLISED ON BUDDHA ÕPETATUD NELI ÕILSAT TÕDE? 19
MILLINE ON ÕILIS KAHEKSAOSALINE TEE? 22
KES ON ARAHANT? 24
MILLISED VÕIMED ILMNESID BUDDHAL PEALE VIRGUMIST? 25
MILLISED KOLM TEADMIST SAID BUDDHALE OSAKS VIRGUMISE ÖÖL? 26
MIDA TÄHENDAB KARMA? 26
MILLISEID MAAILMU BUDDHA NÄGI? 27
KUI PIKK ON JUMALATE ELUIGA? 31
KAS MEIE MAAILM ON IGAVENE? 31
KUIDAS BUDDHA TALTSUTAS YAKKHA? 32
KUIDAS BUDDHA VABASTAS BRAHMA? 32
KUIDAS VAIDEHI’ST SAI KṢEMA? 32
KES ON BHIKKHU? 33
KUIDAS BHIKKHUD ELAVAD? 34
MIDA TÄHENDAVAD BUDISTLIKUD SÜMBOLID? 34
MIDA TÄHENDAB PALVERÄNNAK? 36
MIDA TÄHENDAB KÕLBLUS? 36
KUIDAS VASTU VÕTTA VIIT KÕLBLUSJUHIST? 42
MIS TÄHENDAB MÕTLUS? 43
KUIDAS MÕTLUSTADA? 43
KUIDAS TEOSTADA SÕBRALIKKUSE MÕTLUST? 44
KUIDAS TEOSTADA VIKERKAARE MÕTLUST? 46
KUIDAS SAADA BUDISTIKS? 48

Katkeid raamatust (ilma keeletoimetuseta):

Lapsepõlv ja noorusaegKahjuks ei elanud valitsejanna sünnitust üle ja suri seitsme päeva pärast. Valitseja oli väga kurb ning kogu rahvas oli leinas. Mahā Māyā noorem õde Mahā Pajāpati Gotamī, kes oli samuti kuninga naine, imetas ja kasvatas poissi nagu oma lihast last.

Siddhattha oli lapsena väga lahke ja hooliv. Ta ei teinud kunagi väiksematele liiga, ei inimestele ega loomadele. Kord lasi tema nõbu Devadatta vibuga luke ja vigastas lindu nii, et luik ei saanud enam lennata. Siddhattha jooksis kohe luge juurde, tõmbas noole luige tiivast välja ning võttis linnu õrnalt sülle. Devadatta vihastas selle peale ja karjus: ”Anna luik mulle! Mina tabasin teda! See luik kuulub mulle!” Siddhattha polnud aga sellega nõus, kuna ta teadis, et Devadatta tahab luike tappa. “Hästi,” ütles Siddhattha, “läheme lossi ja küsime tarkadelt nõu, kellele see luik kuulub!” Devadatta oli sellega päri ning nad läksidki lossi nõu saama.

“See lind peab kuuluma Devadattale, kuna tema tabas lindu!” ütles üks. Teine aga leidis jälle et lind peaks kindlasti Siddhatthale kuuluma. Lõpuks aga tõusis püsti kõige targem neist ja lausus: “Elu kuulub sellele, kes elu päästab, mitte sellele kes seda hävitab. Luik kuulub printsile.”

Siddhattha hoolitses linnu eest eest seni, kuni ta terveks sai ning viis siis tagasi loodusesse, et ta saaks koos teiste luikedega vabana ringi lennata. Siddhattha mõistis juba lapsena väga selgelt, et ükski loom ei taha tunda valu ega surra, kõik tahadavad elada tervelt, õnnelikult ja rõõmsalt.

****


3. Tõde: Kannatuste lakkamise tõde


Selleks et vaevad ja kannatused lõppeksid, tuleb loobuda isekast himust. Nii, nagu lõke kustub kui me sellele rohkem hagu ei lisa, nii kustub ka iha, kui me seda ei toida rahuldamise või oma uute tahtmiste läbi. Kui meil pole ihasid, lakkavad ka kannatused.

Kord elas üks munk, kes alati naeratas. Ühel päeval, külastas ta uhket kuningalossi kus elas tema õpetajaga. Nähes oma auväärset õpetajat, naetatas ta ja lausus talle: “Milline õnn! Tõepoolest, milline õnn!” Kuningas, kes juhtus sel ajal samuti ruumis olema, tundis end häirituna et munk temale seda ei öelnud. Kui õnnelik munk lahkus korraks ruumist, selgitas vana õpetaja ärritunud kuningale: “Sul pole põhjust, armuline kuningas, selle munga peale solvunud olla. Vaid vähesed teavad seda, et kord oli ta samasugune kuningas nagu sina. Ta loobus aga kuninglikust elust ning valis lihtsa ja rõõmsa elu mungana. Mõtlustades üksi metsas, ponud tal vaja muretseda ei ihukaitsjate ega vaenlaste pärast. Tal polnud vaja karta rikkuse ja võimu kaotamist. Ta leidis mõtluse kaudu sisemise tarkuse, vabanes ihadest ja hirmudest ning see teebki ta nii rõõmsaks. Läbi mõtluse leidis ta nii sügava õndsuse, et nähes mind ei suutnud ta jätta lausumata: “Milline õnn! Tõepoolest, milline õnn!”

Kuulnud seda, mõistis kungas tõelise õnne sügavamat tähendust ja avaldas mõlemale mungale austust.

Kui me ei ihalda rikkust, au, võimu või kuulsust ning elame loobumuslikku elu, hakkavad meie kannatused vaibuma. Kolmas tõde ongi ihadest loobumise tõde.

****

Raamatu saamiseks palun saada oma sooviavaldus:

Email again:
Eesti theravaada sangha estonian theravada sangha andrus kahn thitanano bhikkhu Ṭhitañāṇo bhikkhu Head of Estonian Sangha