On olemas kolm pälvimuslike (puñña) käitumise alust. Millised kolm? 
Helde annetamine (dāna) on pälvimusliku käitumise alus, moraalsus (sīla) on pälvimusliku käitumise alus
 ja meditatsioon (bhāvanā) on pälvimusliku käitumise alus. Need on kolm pälvimusliku käitumise alused.
Buddha (Itivuttakapāḷi 60)