Mõned teist, Ānanda, võivad mõelda nii: 
"Õpetajat pole enam, Õpetaja sõnad on lõppenud". 
Nii aga, Ānanda, ei tuleks seda mõista. 
Ānanda, kui ma olen lahkunud, 
jäävad teie õpetajaks dhamma ja vinaaja, 
mida olen teile õpetanud ja ette näidanud.

Mahāparinibbānasuttaṃ DN 16   

Eesti theravaada sangha estonian theravada sangha andrus kahn thitanano bhikkhu Ṭhitañāṇo bhikkhu Head of Estonian Sangha