Eesti Theravaada Sangha eesmärgid

  • Esitleda Eestis ja Euroopas autentset Buddha õpetust.
  • Organiseerida meditatsioonikursuseid, laagreid, õppegruppe, reise ja teisi üritusi.
  • Tutvustada ja propageerida Eestis ning Euroopas paali keelt, milles on kirja pandud tänini ainsana säilinud Buddha õpetuste tervikkogumik - Paali Tipiṭaka.
  • Luua interaktiivne paali-eesti-paali sõnaraamat ja avaldada see tasuta nii internetis kui trükitult.
  • Tõlkida Tipiṭaka kogumik Eesti keelde ja avaldada see tasuta nii internetis kui trükitult.
  • Vahetada informatsiooni ja teha koostööd teiste sarnaste organisatsioonidega.
On olemas kolm pälvimuslike (puñña) käitumise alust. Millised kolm?
Annetamine (dāna) on pälvimusliku käitumise alus, kõlblus (sīla) on pälvimusliku käitumise alus
 ja meditatsioon (bhāvanā) on pälvimusliku käitumise alus. Need kolm on pälvimusliku käitumise alused.
Buddha (Itivuttaka-pāḷi 60)