Mõned teist, Ānanda, võivad mõelda nii: 
"Õpetajat pole enam, Õpetaja sõnad on lõppenud". 
Nii aga, Ānanda, ei tuleks seda mõista. 
Ānanda, kui ma olen lahkunud, 
jäävad teie õpetajaks dhamma ja vinaja, 
mida olen teile õpetanud ja ette näidanud.

"Suur lõpliku vaibumise sutta" 
Mahāparinibbāna-sutta, DN 16   

Eesti theravaada sangha estonian theravada sangha andrus kahn thitanano bhikkhu Ṭhitañāṇo bhikkhu Head of Estonian Sangha